Inschrijving reis naar Zweden, Goteborg, Floda – zomer 2021

Allen, na een virtuele presentatie van de reis, kan je hier inschrijven. Er hoort ook nog een begeleidende brief bij:

Indien je de presentatie nog eens wilt bekijken, kan dit hier:

Als je betaalt en ingeschreven hebt, stuur een mail naar jeugd@dekunstvrienden.be, hilde@vansteirteghem.eu en marjan_keppens@hotmail.com met vermelding met hoeveel personen je meegaat.

Vragen, stuur maar naar jeugd@dekunstvrienden.be.