Dirigent Miniemen – Jan De Daele

Voor heel veel mensen is muziek iets waar je spelenderwijs mee groot wordt. Om dan ergens onderweg te constateren dat je niet meer zonder kan.

Zo is het de dirigent van de miniemen – Jan – ook vergaan en dan vooral door het zingen.

Wanneer hij daarmee begonnen is, daar valt nog over te discussiëren, maar dat hij het sindsdien niet meer gelaten heeft, is een vaststaand feit.

Uiteindelijk heeft dat én zijn niet te temperen enthousiasme voor klassieke muziek geleid tot het aanvangen en voltooien van zijn studies ‘Musicologie’ aan de K.U Leuven. Daar kreeg hij ook een harmonische basis voorgeschoteld. Wat dan weer de reden was tot het behalen van een ‘Eerste Prijs Geschreven Harmonie’ aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Enkele decennia later – hij heeft ondertussen zijn opleiding zang aan de muziekacademie van Sint-Niklaas beëindigd en zingt in 3 vocale gezelschappen waar hij heel occasioneel al eens ‘van voren’ mag plaatsnemen – kriebelt de muziekmicrobe terug wat harder en volgt hij in het Conservatorium van Gent een schakeljaar tot het behalen van een ‘Bachelor in de Muziektheorie en -schriftuur’. Twee jaar daarna – we zijn ondertussen in het schooljaar 2019-2020 beland – begint hij de opleiding koordirectie aan de Muziekacademie van Lier. Wanneer hem – bij de oprichting van de Miniemen – het dirigentschap wordt toevertrouwd, beslist hij om om te schakelen naar de opleiding dirigent instrumentale muziek aan de Muziekacademie van Willebroek.

U merkt het: enige muzikale noties zouden hem niet vreemd mogen zijn. Wellicht heeft dat wel geholpen bij zijn aanstelling als dirigent van de miniemen. En dat hij er in ‘de grote’ twee pubers heeft rondlopen die ook hun jaren in ‘de jeugd’ met veel plezier hebben gesleten en nog slijten, maakt dat hij het reilen en zeilen van deze harmonie zeer genegen is.