Repetities

Als je niet naar de repetitie kan komen, ten laatste vrijdag voor de repetite verwittigen zodat we kunnen inschatten met hoeveel we zijn. Steeds verwittigen naar het bekende e-mail adres.