De Dirigent

Simon Rogiest, geboren te Gent, in 1986, begon zijn muzikale studies aan de Academie voor woord, dans en muziek Emiel-Hullebroeck. Na een hogere graad dwarsfluit in 2005, volgde een hogere graad woord in 2007. In 2010 studeerde hij af als Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs, om meteen aansluitend de Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs aan te pakken. In 2013 vervolmaakte hij zijn studies met afstudeerrichtingen Muzikale Opvoeding en Project Kunstvakken.

Gebeten om te leren vangt hij 2 jaar later aan met de Bachelor in de scheppende muziek: Compositie onder docent Lucien Posman, aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. In 2017 startte hij de 3de Bachelor Compositie bij Daan Janssens. Dit in combinatie met een lesopdracht in de dagschool en in het DKO, waar hij actief is als leerkracht MCV en MCV+. Simon is ook actief als uitvoerend muzikant bij Harmonie De Kunstvrienden te Sint-Niklaas onder leiding van Dimitri Bracke, bij wie hij tevens onderricht krijgt in orkestdirectie. Daarnaast zingt hij mee in Saevus, een uitgekiend vocaal ensemble, opgericht en gedirigeerd door Johannes Dewilde.